Kraft Heinz Company

Facebook

AmTrust Financial Services

Borussia Dortmund

Teva Pharmaceuticals

European Metals Holdings

Hilton Hotels & Resorts

Vienna Insurance Group

Unipetrol

O2 Česká republika

Aktivity

Kraft Heinz Company

Společnost: KRAFT HEINZ COMPANY
Status: Probíhající
Vstup: 3. čtvrtletí 2018
Burza: KHC:NSQ, USA
Objem: 100 mil. USD

Popis:

Kraft Heinz Company je aktuálně jednou z nejvýznamnějších pozic Warrena Buffetta, největšího investora světa. KHC byla uvedena na burzu v rámci IPO za 80 USD, avšak momentální cena akcie je 60 USD.

Krupa Global Investments využila dlouhodobého poklesu akcií společnosti Kraft Heinz Company. Ikonické brandy jako Heinz, Oscar Myers, Kraft nebo Philadelphia ztrácí podíly na trhu a marže, jelikož jejich zákazníci upřednostňují zdravější možnosti stravování. Na druhé straně ale KGI věří, že Warren Buffett společně se společností 3G Capital firmu zkonsolidují a představí nove silné brandy, které znovu nastartují růst. Retailoví akcionáři a důchodové fondy považovali tuto firmu jako stabilní dividendový titul, avšak od IPO ztratili 30 % své investice. Budeme aktivně komunikovat naše kroky s akcionáři a budeme požadovat férovou hodnotu.

Facebook

Společnost: FACEBOOK
Status: Dokončené
Vstup: 7/2018
Výstup: 8/2018
Burza: FB:NSQ, USA
Objem: 60 mil. USD
Výnos: 100 % p.a.

Popis:

Krupa Global Investments nakoupila významnou pozici ve společnosti Facebook po prudkém pádu akcií v době, kdy 2Q 2018 výsledky naznačily zpomalení růstu počtu uživatelů a snižování marže do budoucna spojené především s náklady na GDPR a dalšími kroky, které mají ochránit data uživatelů na největší sociální síti. V posledním kvartálu byl Facebook terčem skandálu okolo agentury Cambridge Analytica, která využívala data uživatelů z Facebooku pro politické účely, což mělo taktéž jistý vliv na horší kvartální výsledky společnosti. Avšak KGI tento pokles vyhodnotila jako příležitost pro rychlé zhodnocení v průběhu pár týdnů.  Cena akcií Facebooku po propadu rychle otočila trend, jelikož sociální síť má ještě velkou perspektivu především v lepší monetizaci jejich uživatelů v regionu Asia Pacific, kdy 2/3 tržeb tvoří 1/3 uživatelů EU, USA a Kanady.

AmTrust Financial Services

Společnost: AmTrust Financial Services
Status: Probíhající
Vstup: 1. čtvrtletí 2017
Burza: AFSI:NSQ
Objem: 50 milionu EUR

Popis:

Aktuální pozice: 4,8 milionu ks akcií

V posledních měsících roku 2017 jsme ve velkém objemu nakupovali akcie společnosti AmTrust. Cena akcie AmTrust v tomto období vystřelila z hodnoty 10 USD na 13 USD po ohlášení, že rodina Karfunkel (43% akcionáři) a Stone Point Capital chtějí stáhnout akcie z burzy za cenu 12,25 USD. Jsme přesvědčeni, že firma má mnohem větší potenciál, který vidíme okolo 22-35 USD na akcii, proto jsme nepřijali nabídku od rodiny Karfunkel a zaujali náš aktivistický přístup, kdy se budeme domáhat vyšší kupní ceny na základě našich akcionářských práv.

Na základě naší iniciativy ProtectAmtrustInvestors.org jsme se spojili s americkým investorem Carlem Icahnem, který oznámil nákup podílu ve společnosti AmTrust, a dosáhli jsme navýšení ceny odkupu na 14,75 USD. Stále jsme však přesvědčeni, že hodnota společnosti AmTrust je přibližně mezi 22-35 USD za akcii, a proto budeme realizovat další kroky, aby akcionáři získali férovou cenu za svoje akcie, ať už právní cestou či prostřednictvím PR kampaně.

Borussia Dortmund

Společnost: Borussia Dortmund
Status: Probíhající
Vstup: 1. čtvrtletí 2018
Burza: BVBX:GER
Objem: 9 milionu EUR

Popis:

Aktuální pozice: 1,6 milionů ks akcií

Akciový vstup do fotbalového klubu BVB je pro nás ekonomicky zajímavou příležitostí, hodnota akcií BVB je dle našeho názoru podhodnocena a vidíme zde potenciál zhodnocení. Zároveň jde ale z naší strany o strategickou investici, jelikož v rámci aktivit skupiny Arca Capital plánujeme orientovat své investiční aktivity také na Německo a německy hovořící země. Současně je naší snahou propojit s našimi stávajícími fotbalovými aktivitami, kdy dlouhodobě podporujeme mládežnický fotbal v ČR v rámci projektu Ondrášovka Cup, který je již šestý rok realizován prostřednictvím naší dceřiné společnosti Ondrášovka, výrobce minerálních vod.

Chceme se stát se významným akcionářem BVB a náš podíl plánujeme dále navyšovat. Naší ambicí je nakoupit až 10% podíl.

Teva Pharmaceuticals

Společnost: Teva Pharmaceuticals
Status: Dokončené
Vstup: 10/2017
Výstup: 12/2017
Burza: TEVA:NYQ
Objem: 10 milionu USD
Výnos: 60% p.a.

Popis:

Krupa Global investments ke konci roku 2017 se ziskem vyprodala akcie společnosti Teva Pharmaceutical Industries Limited. Pozici ve výši cca 10 mil. USD jsme drželi přibližně měsíc a půl.

Akcie Tevy se začátkem listopadu 2017 propadly na dlouhodobá minima z obavy, jak se společnost silně zadlužená akvizicí Actavisu vypořádá s tlakem na marže a propadnutím patentu na klíčový produkt Copaxone. Nově jmenovaný CEO Schultz představil v polovině prosince restrukturalizační plán, což mělo pozitivní vliv na akcie společnosti. Podle tohoto plánu však Tevu čeká snižování nákladů včetně propuštění 14 000 zaměstnanců (1/4 všech zaměstnanců společnosti) a umoření části z vysokého zadlužení, což je složitý proces se spoustou rizik, která mohou ještě negativně ovlivňovat cenu akcie. Z tohoto důvodu jsme pozici opustili, ale Tevu dále sledujeme a v případě poklesu ceny jsme připraveni do pozice opět nastoupit.

European Metals Holdings

Společnost: European Metals Holdings
Status: Probíhající
Vstup: 10/2017
Burza: EMH: LSE
Objem: 2 miliony EUR

Popis:

Krupa Global Investments je jedním z největších českých akcionářů společnosti EMH, jejíž česká dceřiná společnost Geomet provádí průzkum těžby lithia pod Cínovcem a v následujících letech zde plánuje uskutečnit jeho těžbu a zpracování. Na projektu se od počátku našeho vstupu aktivně podílíme.

Projekt významným způsobem podpoří výzkum a vývoj nejen v regionu, ale v celé ČR, a zároveň dojde k podpoře vzdělanosti a ke zvýšení zaměstnanosti příslušné kvalifikované pracovní síly.

V minulých týdnech jsme zaslali představenstvu European Metals Holdings otevřený dopis kvůli neuspokojivému vedení projektu Lithium Cínovec a požadujeme svolání valné hromady společnosti.

Jakožto jeden z největších akcionářů společnosti European Metals Holdings jsme znepokojeni nad vývojem projektu těžby lithia na Cínovci v průběhu posledních měsíců. Jakožto aktivistický investor jsme nespokojeni se způsobem vedení společnosti EMH a s přístupem jejích představitelů k českým státním orgánům a nedostatečnou komunikací směrem k akcionářům.

Hilton Hotels & Resorts

Společnost: Hilton Hotels & Resorts
Status: Dokončené
Výstup: 6/2017
Burza: HLT:NYQ
Objem: 10 millionu USD
Výnos: 60% p.a.

Popis:

Akcie společnosti Hilton jsme nakoupili po tzv. reverse stock splite, kde firma chtěla odemknout potenciál různých segmentů byznysu. Jelikož jsou všechny odvětví společnosti Hilton zdravé, je to logický krok, ktery vytvořil několik firem a tím zvýšil hodnotu firmy Hilton jakožto celku. Vznikly tři nové entity: Park Hotels & Resorts, Hilton Grand Vacations a Hilton Worlwide Holdings, kde vznikla investiční příležitost při poklesu ceny akcií, kterou jsme využili.

Vienna Insurance Group

Společnost: Vienna Insurance Group
Status: Dokončené
Vstup: 1. čtvrtletí 2016
Výstup: 4. čtvrtletí 2017
Burza: VIE:VIG
Objem: 25 mil. EUR
Výnos: 20 % p.a.

Popis:

Investice do stabilní rakouské pojišťovací skupiny působící v dynamicky se rozvíjejícím CEE regionu. Akcie společnosti byly na přelomu let 2015 a 2016 pod prodejním tlakem, protože VIG především vlivem jednorázových operací (odpis IT a goodwillu) nenaplnil očekávání na úrovni čistého zisku. Negativní vliv na společnost mělo i prostředí nízkých úrokových sazeb. Z našeho pohledu byl výrazný pokles akcií přehnanou reakcí na snížení zisku a dividendy. Společnost měla velmi silnou bilanci, byla valuačně podhodnocená a vykazovala poměrně dynamický růst na nových trzích v rámci CEE regionu, proto bylo pouze otázkou času, kdy zisk společnosti začne opět růst a zlepší se negativní sentiment ve vnímání tohoto titulu, což se v druhé polovině 2017 potvrdilo.

Unipetrol

Společnost: Unipetrol
Status: Dokončené
Vstup: 1. čtvrtletí 2016
Výstup: 4. čtvrtletí 2017
Burza: UNIPE:PRA
Objem: 8 mil. EUR
Výnos: 80 % p.a.

Popis:

Krupa Global Investments vstoupila do rafinerské společnosti Unipetrol v době, kdy trh ještě nedokázal správně ocenit její pozitivní vývoj. Akcie byly stlačeny na extrémně nízkou úroveň díky nečitelné strategii majoritního akcionáře a také vlivem havárie v areálu Záluží. Unipetrol však těžil z vysokých rafinérských a petrochemických marží a také z velmi dobré pojistky, která kryla opravu poškozené technologie i ušlý zisk. Společnost proto vykazovala rekordní zisky a navíc měla velmi silnou bilanci bez dluhu a s přebytečnou hotovostí. Opětovné zprovoznění poškozené etylenové jednotky a schválení dividendy přispělo k růstu kurzu akcií, který byl navíc korunován dobrovolnou nabídkou převzetí, kterou učinil majoritní akcionář.

O2 Česká republika

Společnost: O2 Czech Republic
Status: Dokončené
Vstup: 2. čtvrtletí 2015
Výstup: výstup: 3. čtvrtletí 2015
Burza: TELEC:PRA
Objem: 12 milionu EUR
Výnos: 70% p.a.

Popis:

Krupa Global Investments s odvážnou strategií využila příležitosti a skupovala akcie O2 v době, kdy nejistota způsobená nejasnými záměry majoritního akcionáře na rozdělení společnosti srazila hodnotu akcií O2 na historické dno. Úspěšné rozdělení společnosti spolu s návratem akcií do mezinárodního indexu MSCI se projevilo opětovným růstem ceny akcií, což nám umožnilo úspěšně exitovat z projektu

Media

5. 11. 2018 Stáhnout PDF

Otevřený dopis členům představenstva a akcionářům společnosti Kraft Heinz II.

Otevřený dopis

Krupa Global Investments zaslala otevřený dopis členům představenstva a akcionářům společnosti Kraft Heinz. Dopis ke stažení zde.

5. 11. 2018 Stáhnout PDF

KGI vyzývá 3G Capital a Berkshire Hathaway k převzetí Kraft Heinz za 80$ za akcii

Tisková zpráva

Středoevropská investiční společnost, dříve známá jako Arca Capital, se chystá setkat se s klíčovými zainteresovanými stranami, aby obhajovala spravedlivý odkup společnosti Kraft Heinz v návaznosti na zprávu o výsledcích za třetí čtvrtletí roku 2018, uvádějící obtížnost sladění kritických investic s…

1. 10. 2018 Stáhnout PDF

KGI se setkává v USA se státními regulátory pro pojišťovnictví, aby zabránila privatizační transakci AmTrust

Tisková zpráva

KGI varuje státní regulátory, že očekávaná transakce stažení akcií ohrožuje všechny pojistníky kvůli nedostatečnému dohledu a cílí svoji činnost tak, aby zabránila stažení akcí společnosti AmTrust.  Arca Capital, jeden z největších akcionářů společnosti AmTrust Financial Services, Inc., se nyní pod…

4. 9. 2018 Stáhnout PDF

Otevřený dopis členům představenstva a akcionářům společnosti Kraft Heinz

Open Letters

Krupa Global Investments požaduje zvýšení hodnoty společnosti Kraft Heinz a vyzývá největší akcionáře, společnosti Berkshire Hathaway a 3G Capital, aby začaly konat Krupa Global Investments pořádá demonstrace před sídlem společnosti Berkshire Hathaway v Omaze a sídlem společnosti 3G Capital v…

15. 8. 2018 Stáhnout PDF

KGI vyzvala OKD k vyhlášení tendru na prodej pohledávek vůči Bakalovi

Tisková zpráva

Společnost Krupa Global Investments vyzvala ke zpeněžení majetkové podstaty společnosti OKD, a to formou prodeje pohledávek, kterými OKD disponuje vůči Zdeňku Bakalovi. Jedná se o několik pohledávek v celkové výši desítek miliard korun. Za účelem získání co nejvyššího výnosu ve…

12. 6. 2018 Stáhnout PDF

KGI zaslala otevřený dopis představenstvu EMH

Tisková zpráva

Společnost Krupa Global Investments, dříve známá pod názvem skupiny Arca Capital, jeden z největších akcionářů společnosti European Metals Holdings (EMH), je znepokojena nad vývojem projektu těžby lithia na Cínovci v průběhu posledních měsíců. KGI jakožto aktivistický investor je nespokojena se způsobem vedení…

21. 5. 2018 Stáhnout PDF

KGI se společně s americkým investorem Carlem Icahnem postaví proti privatizačnímu plánu AmTrust

Tisková zpráva

Společnost Krupa Global Investments, dříve známá jakožto skupina Arca Capital má v plánu vytvořit koalici s Carlem Icahnem a dalšími minoritními akcionáři, aby zabránili navrhované privatizaci společnosti. Praha – Krupa Global Investments, jeden z největších akcionářů společnosti AmTrust Financial Services, Inc. (NASDAQ: AFSI), vlastnící…

13. 3. 2018 Stáhnout PDF

Významná investice do fotbalového klubu Borussia Dortmund

Tisková zpráva

Krupa Global Investment, dříve známá jako Arca Capital, realizovala významnou investici do akcií německého fotbalového klubu Borussia Dortmund. Borussii Dortmund vnímáme jako silný a stabilní fotbalový klub s pozitivním PR a pevným fanouškovským zázemím. Borussia Dortmund se dlouhodobě pohybuje na…