7. 10. 2020

Reakce Pavola Krúpy na informace z médií o zapojení skupiny Arca do kauzy Technopol

Pan Pavol Krúpa jakožto bývalý majoritní akcionář a bývalý představitel statutárních orgánů společností skupiny Arca Capital, kterou majetkově i personálně opustil v roce 2018, reaguje na informace z článku slovenského deníku SME z data 29. 9. 2020 autora Adama Valčeka prezentující zapojení skupiny Arca Capital do kauzy Technopol. Pan Krúpa se zcela distancuje od jakékoliv angažovanosti a informovanosti jeho osoby v této věci.

„Deklaruji, že jako tehdejší majoritní akcionář a bývalý statutární zástupce společností skupiny Arca jsem nedisponoval žádnou informaci o tom, že by společnost Arca Capital Slovakia  měla zvažovat nákup budovy administrativního centra Technopol. Nebyl jsem informován o tom, že by společnost Arca Capital Slovakia měla pro tento účel uzavřít s firmou pana Horvátha, společností Reality Fond, smlouvu na finanční krytí ve výši 15 milionů EUR či jakoukoliv jinou dohodu. Prohlašuji, že investiční záměr akvizice budovy Technopolu do portfolia skupiny Arca či záměr využít budovu jakožto nové sídlo skupiny Arca nikdy nebyl v mé přítomnosti projednáván. Vzhledem k významné hodnotě tohoto aktiva však považuji za nevyhnutelné, abych byl o tomto záměru jakožto tehdejší zástupce dozorčí rady společnosti Arca Capital Slovakia, současně tehdejší předseda představenstva její mateřské společnosti Arca Investments a zároveň tehdejší majoritní akcionář skupiny informován. V prosinci roku 2016, kdy měla být předmětná smlouva uzavřena, byli zástupci představenstva společnosti Arca Capital Slovakia pánové Velič a Kiš. Nedisponoval jsem však, jakožto předseda představenstva mateřské společnosti Arca Investments informací o tom, že by tato smlouva byla projednána či podepsána panem Veličem a Kišem. Pokud se taková smlouva objevila, předpokládám, že mohla být buď antidatovaná, nebo zfalšovaná. V daném období měli povinnost konat vždy dva členové představenstva společnosti společně.

V době mého působení ve skupině Arca bych nikdy nedopustil, aby bylo jméno Arca spojováno s osobou Mariana Kočnera a souvisejícími kauzami. Považuji za skandální, aby současní zástupci statutárních orgánů společností skupiny Arca poskytovali možné krytí osobám obviněným v kauze Technopol. Jakožto bývalý majoritní akcionář a bývalý zástupce statutárních orgánů firem skupiny Arca se zásadně distancuji od kroků, které by mohly směřovat ke spolupráci na trestné činnosti,“ uvedl Pavol Krúpa.

Pan Krúpa se o možném záměru nákupu budovy Technopol skupinou Arca a smluvně uzavřené dohodě mezi společností Arca Capital Slovakia a Reality Fond dozvěděl na základě informací prezentovaných v médích v uplynulých týdnech.