10. 9. 2020

Reakce Pavola Krúpy na oficiální stanovisko skupiny Arca Capital

Pan Pavol Krúpa reaguje na oficiální stanovisko skupiny Arca Capital uveřejněné dne 10.9.2020, které je směřováno na jeho osobu:

„Dnešní stanovisko skupiny Arca hodnotím jako ubohou reakci na má upozornění na pochybení jejího vedení. Ve svých vyjádřeních upozorňuji na nedostatky managementu skupiny Arca v tomto krizovém období a taktéž na možné vyvádění majetku skupiny mimo její dosah. Zástupci skupiny Arca by se měli v současné situaci intenzivně zabývat plánem stabilizace skupiny a realizovat kroky nutné k uspokojení svých věřitelů. Považuji za svoji povinnost upozornit věřitele skupiny Arca na podezřelé kroky, které jsou ze strany jejího vedení aktuálně činěny.

Mým záměrem rozhodně není skupovat pohledávky za skupinou Arca. Mám zájem pomoci jiným věřitelům, kteří se na mě obrací s žádostí o zastupování jejich nároků vůči skupině Arca. Je zcela na svobodném rozhodnutí každého z věřitelů, jakým způsobem bude uplatňovat svá práva. Za relevantního potenciálního investora považuji silnou skupinu J&T, a proto vítám aktivitu společnosti J&T Banka, která v minulých dnech vyjádřila svůj záměr učinit kroky za účelem pomoci nezajištěným věřitelům skupiny Arca. V případě, kdy by se podařilo vedení skupiny Arca získat jiného investora, který má zájem vstoupit do skupiny a vyřešit její finanční problémy, pak by jej měla svým věřitelům prezentovat, a zároveň předložit jednoznačný plán ke stabilizaci skupiny a jejích firem.

Svou aktivitou jsem vždy skupině Arca pomáhal a činil kroky s cílem rozvoje a podpory podnikatelských aktivit této skupiny. Totéž je v mém zájmu i nyní, v situaci, kdy je nezbytné stanovit jasný plán navrhovaného řešení takovým způsobem, aby došlo v co nejkratší době k uspokojení závazků skupiny Arca vůči jejím věřitelům, a to v maximální možné výši.

Lituji, že skupina Arca, kterou jsem založil a řadu let úspěšně budoval, vnímá má upozornění a doporučení jako osobní boj, ačkoliv všechna moje vyjádření směřují k tomu, aby věřitelé získali
co největší majetek. A to vím, o čem mluvím. Myslím, že nejen já, ale i ostatní věřitelé skupiny Arca by si zasloužili více pozornosti jejího vedení.“