8. 10. 2019

KGI opět potvrdila své know-how ve farmaceutickém odvětví

Krupa Global Investments opět potvrdila své know-how ve farmaceutickém odvětví. Úspěšně zhodnotila svoji investici do akcií společnosti Akcea Therapeutics.

Krupa Global Investments investovala na přelomu září a října do akcií farmaceutické firmy Akcea Therapeutics. Využili jsme poklesu hodnoty akcií o více než 20 % poté, co CEO společnosti, Paula Souteropoulos, president Sarah Boyce a COO Jeff Goldberg, firmu opustili. Nadále budou působit jako externí poradci. Akcie Akcea Therapeutics reagovaly strmým pádem především kvůli tomu, že tito představitelé firmy stáli za klíčovým výzkumem AKCEA-ANGPTL3-L terapie, která je momentálně v druhé fázi výzkumu a má sloužit lidem v léčbě proti cukrovce, hypertriglyceridemii a nealkoholické steatohepatitidě (NAFLD).

Nakoupili jsme pozici v desítkách milionů korun, jelikož společnost Akcea Therapeutics sledujeme již delší dobu a tuto informaci jsme považovali za účelovou.

Dne 7.10.2019 oznámila Akcea Therapeutics uzavření licenční smlouvy se společností Pfizer právě na uvedenou AKCEA-ANGPTL3-L terapii. Dle podmínek této dohody získá společnost Akcea Therapeutics předem částku ve výši USD 125m a dodatečně z titulu licenčních poplatků a na základě budoucích prodejů poplatky až do výše USD 1.3bln. AKCEA-ANGPTL3-L terapie slouží mimo jiné proti několika kardiovaskulárním a metabolickým onemocněním a právě zde vidí společnost Pfizer jakožto silný hráč v této oblasti potenciál.

Akcie společnosti Akcea Therapeutics po oznámení této zprávy během včerejšího dne narostly o více než 40 %. Úspěšným zhodnocením naší investice v desítkách procent jsme opět potvrdili, že farmaceutický průmysl a zdravotnictví je odvětvím, kde disponujeme výborným know-how a znovu jsme prokázali správnost naší analýzy.