10. 10. 2019

KGI podporuje vyjádření CEO společnosti GAM týkající se fúze

Krupa Global Investments (“KGI”) je jedním z největších akcionářů společnosti GAM Holding AG.
V současné době drží téměř 3% podíl prostřednictvím akcií, opcí a CFD.  

KGI podporuje vyjádření generálního ředitele Sandersona, že GAM v tuto chvíli o fúzi s nikým nejedná. Mediální spekulace ukázaly, že Generali, největší italská pojišťovna, se vyjádřila, že je ochotna utratit 3 miliardy EUR za akvizice týkající se pojištění a správy aktiv, a zaměřila svoji pozornost mimo jiné i na společnost GAM.

Na základě našeho setkání s finančním ředitelem společnosti McNamarou věříme, že správa GAM
v čele s novým generálním ředitelem Sandersonem výrazně zvýší ziskovost během následujících čtvrtletí. Proto nepředpokládáme, že by došlo k takové variantě, aby byla společnost GAM tlačena k prodeji za tuto cenu, a považujeme ji za nerelevantní. Hodnotu akcií GAM vnímáme jakožto podhodnocenou, na což bychom chtěli poukázat aktuální valuací společnosti uvedenou zde.

Za posledních 5 let se akcie GAM obchodovaly v průměru 1,1násobku účetní hodnoty, která je vyšší než současných 0,8násobku. Srovnatelné společnosti v současné době obchodují za 2,6x BV, což je úroveň, kterou GAM nikdy nedosáhla ve sledovaném pětiletém období, takže při zhodnocení GAM počítáme průměr 1,1x násobek.

V případě druhého násobku EV / výnosu je pětiletý průměr GAM (2,8x) prakticky stejný jako průměr srovnatelných firem (2,9x), takže použijeme průměr sektoru. GAM v současné době obchoduje pod touto úrovní (1,7x).

Na základě budoucí hodnoty, srovnatelné společnosti obchodují za 8,8x EV / EBITDA, což je přesně stejné jako pětiletý průměr GAM, takže použijeme tuto částku. Použijeme čistý stav, který by odrážel úroveň dluhu k 30. červnu 2019, neboť v následujících obdobích neočekáváme žádné významné změny této částky.

Vnitřní hodnota akcií společnosti GAM je v rozmezí 6,3 CHF až 8,2 CHF díky zlepšené výkonnosti v roce 2021, což představuje růstový potenciál oproti současné tržní hodnotě o více než 100 %. (Viz tabulka níže)

V případě, že se v budoucnu objeví relevantní nabídka k uskutečnění fúze společnosti GAM, KGI bude jménem akcionářů bojovat za její férovou hodnotu a nedovolí, aby byla ze strany vedení GAM přijata nízká nabídka.