16. 1. 2019

Společnost České lithium nabídla skupině EMH odkup nebo vstup do společnosti Geomet

Tisková zpráva

Česká společnost České lithium, která je součástí investiční skupiny Krupa Global Investments Pavola Krúpy, podala skupině European Metals Holdings návrh k jednání na odkup nebo majetkový vstup
do společnosti Geomet. Záměrem skupiny Krupa Global Investments (KGI) a dalších investorů je rozvoj a reálné uskutečnění projektu těžby a zpracování lithia na Cínovci. Přednostními právy na těžbu lithia v České republice disponuje právě společnost Geomet. Skupina KGI je jedním z největších českých akcionářů společnosti EMH.

 „Vzhledem k celosvětovým trendům a rychlosti vývoje v oblasti těžby a využití strategických surovin je třeba neprodleně uskutečnit kroky vedoucí k rozvoji projektu těžby a zpracování lithia v České republice. V rámci veřejného zájmu proto považuji za nevyhnutelné, aby bylo vyhověno požadavkům českého státu a aby dle preferencí vlády České republiky místní těžbu lithia realizovala česká transparentní společnost s průhlednou majetkovou strukturou. Je nezbytné, aby byl subjekt provádějící těžbu lithia na Cínovci schopen efektivní komunikace se zástupci českého státu k dosažení úspěšného rozvoje a rychlého postupu na tomto projektu. Proto jsme podali prostřednictvím společnosti České Lithium skupině EMH nabídku na odkup nebo majetkový vstup do její dceřiné společnosti Geomet, která disponuje přednostními právy na těžbu lithia na Cínovci,“ představuje svoje záměry Pavol Krúpa, statutární ředitel společnosti České Lithium s tím, že skupina KGI plánuje umožnit vstup do tohoto projektu i dalším českým či případně zahraničním transparentním subjektům.

Společnost České lithium je připravena zajistit rozvoj a realizaci projektu těžby a zpracování lithia
na Cínovci v Krušných horách za účelem reálného uskutečnění projektu v co nejkratším možném časovém intervalu. Společnost České lithium je zároveň připravena zahájit jednání o spolupráci
s českým státem a státním podnikem DIAMO k vytvoření společného podniku či jiné formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru na uskutečnění projektu těžby a zpracování lithia na Cínovci. Zapojením českého soukromého subjektu s transparentními záměry i majetkovou strukturou dojde
k eliminování rizik těžby a omezení případných negativních dopadů projektu pro český stát.

Záměrem společnosti České Lithium je podpořit těžbu ve významných nalezištích lithia v České republice, jelikož okolní svět se v oboru lithia aktuálně velmi rychlým tempem posouvá kupředu.
Aby byl projekt těžby a následného zpracování těžby lithia na českém území rentabilní, je třeba projekt zrealizovat v horizontu přibližně 3 až maximálně 5 let.

Návrh na odkup či majetkový vstup do společnosti Geomet byl představenstvu skupiny European Metals Holdings adresován dne 15. ledna 2019.