17. 1. 2019

KGI požaduje transparentnost European Metals Holdings a je připravena významně zvýšit svůj podíl

Tisková zpráva

Skupina Krupa Global Investments si dovoluje reagovat na včerejší negativní vyjádření společnosti EMH k indikativní nabídce na akvizici podílu ve společnosti GEOMET, projekt Cínovec. Protože holding EMH naši indikativní nabídku odmítl, je společnost KGI ochotna vyzvat všechny akcionáře společnosti EMH k následujícím krokům.

Společnost KGI má zájem o významné navýšení svého podílu ve společnosti European Metals Holdings, která je kótována na burze cenných papírů v Austrálii a v Londýně, jakožto mateřské společnosti firmy GEOMET, se sídlem v České republice, a to za těchto podmínek:

  • Za účelem zjednodušení a zvýšení transparentnosti vlastnické struktury skupiny EMH.
  • Za účelem přesunu jejího sídla a domicilu do EU.

Hlavními důvody našich požadavků jsou tyto:

  1. Aktuální politická situace v Evropě související s tzv. brexitem a jeho negativním dopadem – existuje možnost vzniku právních a ekonomických problémů a restrikcí
  2. Provoz dolu na lithium a činnosti v rámci zpracování lithia v zemích zaměřených na environmentální politiku – přesun domicilu z Austrálie, resp. Britských panenských ostrovů a Velké Británie do Evropské unie.
  3. Zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti pro investory – přesun kótace na burze cenných papírů z Londýna a Austrálie na akciové trhy na území EU (Česká republika, Rakousko a Německo)
  4. Plnění požadavků ČR – společnost provozující těžbu lithia má být transparentním českým subjektem s řádnou vlastnickou strukturou.

Stále máme zájem o akvizici společnosti GEOMET, avšak pokud bude společnost EMH stále odmítat nabídku, jsme ochotni za výše uvedených podmínek navýšit svůj podíl ve společnosti EMH. Naše nabídka byla učiněna v souladu se zájmem České republiky, jejím smyslem je úspěšně realizovat projekt těžby a zpracování lithia na Cínovci a jsme přesvědčeni, že se jedná o vhodnou variantu pro společnost EMH i její management.