23. 1. 2019

KGI oznamuje významný podíl ve společnosti Nexans

Tisková zpráva

Dle KGI je francouzský výrobce kabelů podhodnocený, zaznamenal značný pokrok v plánech na obrat, a jsou před ním významné vyhlídky růstu.

Společnost Krupa Global Investments (“KGI”), pražská investiční společnost spravující aktiva ve výši přibližně 1,7 milionu EUR, oznámila významný podíl u francouzského výrobce kabelů Nexans. S 126.789 akciemi nyní KGI vlastní přibližně 0,4 % podílu společnosti Nexans, čímž se KGI stává jedním z jejích největších institucionálních akcionářů.

Společnost KGI tvrdí, že akcie Nexans ztratily na hodnotě oznámením o odstoupení dlouholetého zkušeného generálního ředitele Arnauda Poupart-Lafargea v březnu 2018 a jeho následném odchodu v září 2018. KGI tvrdí, že společnost Nexans bude dobře řízena jeho nástupcem Christopherem Guerinem, který u Nexans působí od roku 1997.

Přesto, že společnost KGI sdílí obavy dalších akcionářů vyplývající z upozornění managementu zveřejněného v červnu 2018, které se týkalo zisku, KGI tvrdí, že dlouhodobé vyhlídky růstu podtržené plánem této společnosti na léta 2018-2022 “Paced for Growth” (Stvořena pro růst), jsou přesvědčivé. V rámci této strategie do roku 2022 je cílem společnosti Nexans zvýšit upravenou hodnotu EBITDA o 50 % na 600 milionů EUR do roku 2022. Kromě toho chce dosáhnout více než 15% rentability investovaného kapitálu (ROCE). KGI tvrdí, že všechny tyto faktory by měly společně umožnit externí růst až do výnosů ve výši 1,5 až 2 miliardy EUR.

Společnost KGI je rovněž přesvědčena, že management svými dosavadními výsledky potvrdil své odhady. Management například důsledně realizoval svůj předcházející program na léta 2015-2017 “Nexans in Motion” (Nexans v pohybu). V těchto 3 letech program zaznamenal zdvojnásobení rentability investovaného kapitálu (ROCE) z 5,5 % na více než 11 % navzdory krizím v odvětví ropy a zemního plynu a krizím v Jižní Americe ve stejném období. Společnost KGI se tedy domnívá, že tento plán lze brát vážněji než mnoho dalších plánů na obrat.

KGI dále tvrdí, že společnost Nexans má dobré postavení, aby využila růstu na trhu vysokonapěťových kabelů (HVC). Společnost Allied Market Research předpovídá, že globální trh HVC dosáhne do roku 2022 hodnoty 47,2 miliard dolarů. Podle této zprávy „se očekává, že nárůst projektů v oblasti infrastruktury, industrializace a rozšiřování produkce elektrické energie v rozvojových zemích budou řídit poptávku po HVC. V široké míře se používají podzemní kabely, protože svými vlastnostmi bezpečnost, redukují zábory půdy a snižují interference. Navíc nedávno objevené projekty výroby elektrické energie v povodích a pobřežních oblastech v rozvojových zemích podpořily poptávku po podmořských kabelech. Tyto vynikající vlastnosti a rozšiřování aplikací obou kabelů společně přispěly k růstu celkového trhu s HVC.“

Podle názoru KGI je tato zpráva pro společnost Nexans velmi pozitivní vzhledem ke skutečnosti, že má velmi dobé postavení v oblasti projektů energetických zdrojů, podmořských kabelů a budov. Vzhledem k tomu, že společnost Nexans je jedním z pouhých tří výrobců HVC v Evropě, KGI tvrdí, že Nexans může výrazně profitovat z tohoto růstu v Evropě i mimo ni.

„Společnost Nexans S.A. je skutečně globálním hráčem v odvětví kabelů a optických vláken. Věříme ve schopnost managementu využívat významný celosvětový růst poptávky po vysokonapěťových kabelech a zároveň důrazně realizovat změny a plány této společnosti. Díky těmto krokům může zvýšit zisky a zároveň dosáhnout významného růstu. Navíc věříme v dlouhodobou vizi společnosti

Nexan formulovanou panem Guerinem o tom, že propojuje inteligentní města a je důležitou součástí globálního rozvoje. Jsme o této společnosti naprosto přesvědčeni a těšíme se na spolupráci s managementem, abychom tyto krátkodobé cíle a dlouhodobé vize naplnili,” uvedl Pavol Krúpa, předseda představenstva společnosti Krupa Global Investments. KGI má v současné době cenový cíl 40 EUR/akcii Nexans, což odpovídá nárůstu o 65 % oproti aktuální ceně akcií.