19. 12. 2018

KGI kritizuje odměny vedení společnosti Diebold Nixdorf a plán obratu

Tisková zpráva

Středoevropská investiční společnost, dříve známá jako Arca Capital, vyjadřuje znepokojení nad odměnami vedení a plánem obratu pro finanční a retailovou technologickou společnost formou otevřeného dopisu adresovaného jejímu managementu.

Krupa Global Investments (“KGI”), jeden z největších institucionálních akcionářů společnosti Diebold Nixdorf, požaduje od vedení finanční a retailové technologické společnosti založené v Ohiu odpovědi v otevřeném dopisu zveřejněném 19. prosince 2018. Tento dopis je aktualizací původní žádosti o informace ze dne 1. srpna 2018, která požadovala konkrétní informace od vedoucích pracovníků podle článku 220 Delaware General Corporation Law. Společnost Krupa Global Investments v současné době vlastní 862,948 akcií společnosti Diebold Nixdorf, což je přibližně 1,1 % kmenových akcií.

Dopis v plném znění naleznete zde: http://www.krupainvestments.com/content/uploads/2018/12/kgi_pozadavek-na-informace-spol.-diebold-nixdorf_18-12-2018.pdf

V dopisu vyjadřuje KGI obavy ze způsobu, jakým management Diebold Nixdorf řeší integraci společnosti Wincor Nixdorf, problematiku výrobního sortimentu, úroveň zadlužení a odměny pro vedoucí pracovníky. Společnost KGI zdůraznila nutnost důraznějšího plánu obratu, než je “DN Now”, prosazovaný managementem. 

“Vyzýváme management, aby ujistil investory, že má konkrétní plán integrace společnosti Wincor Nixdorf a tím snížit náklady, splatit dluh a zefektivnit nabídku produktů. Zatímco plán DN Now je začátek, neřeší naše obavy konkrétně,” uvedl Pavol Krupa, předseda představenstva společnosti Krupa Global Investments.

Společnost KGI rovněž upozornila na praktiky Diebold Nixdorf týkající se odměn vedoucích pracovníků. Konkrétně KGI tvrdí, že motivační program odměn založený na akciích je nepřiměřený a naprosto nezasloužený kvůli provozní výkonnosti společnosti a výkonnosti jejích akcií. Podle předložené zprávy o výsledcích hospodaření společnosti Diebold Nixdorf za třetí čtvrtletí byla rozdělena motivační odměna ve výši 7 milionů USD. Během stejného období cena akcií klesla z 12,10 USD na 4,50 USD na akcii, což je pokles o více než 60 %. Rozpočet společnosti na motivační odměny v roce 2018 je 35 milionů dolarů. Společnost KGI poznamenává, že po výnosech společnosti za 1. čtvrtletí roku 2018 management oznámil, že pozastavuje dividendy akcionářů společnosti, která se nepřetržitě udržovala po více než 60 let, aby se ročně ušetřilo přibližně 30 milionů USD.

Pan Krupa podtrhl tento bod a zdůraznil potřebu, aby management nesl odpovědnost za výkonnost společnosti.

“Management se nezaslouženě odměňuje za motivační pobídky, ale upřímně řečeno nic neudělalo, aby takové motivační odměny odůvodnilo. Je velice nejasné, jaké pobídky byly splněny, když akcie společnosti Diebold Nixdorf poklesly jenom ve třetím čtvrtletí roku 2018 o více než 60%. Je nezodpovědné a nedůstojné, aby vedení snižovalo akcionářskou dividendu, zatímco se samo bohatě odměňuje. Styděl bych se udělat takovou věc. Management musí projevit solidaritu s investory a zcela zrušit motivační odměny, dokud se výkonnost a cena akcií významně nezlepší.” Krupa Global Investments plánuje setkání s managementem společnosti Alexandera Roepera Atlantic Investment, která vlastní přibližně 5 % akcií Diebold Nixdorf, jakož i s dalšími významnými institucionálními akcionáři s cílem získat konsensus pro své stanovisko. KGI má kromě toho v plánu spojit se přímo s managementem a připravit konstruktivní řešení svých obav.