15. 8. 2018

KGI vyzvala OKD k vyhlášení tendru na prodej pohledávek vůči Bakalovi

Tisková zpráva

Společnost Krupa Global Investments vyzvala ke zpeněžení majetkové podstaty společnosti OKD, a to formou prodeje pohledávek, kterými OKD disponuje vůči Zdeňku Bakalovi. Jedná se o několik pohledávek v celkové výši desítek miliard korun. Za účelem získání co nejvyššího výnosu ve prospěch věřitelů insolvenčního dlužníka proto KGI směřovala dne 7.8.2018 insolvenčnímu správci OKD, Lee Loudovi, a samotné společnosti Správa pohledávek OKD, a.s. (dříve OKD, a.s.), podnět k vyhlášení výběrového řízení na prodej pohledávek společnosti Správa pohledávek OKD, a.s. vůči Zdeňku Bakalovi.

Společnost Krupa Global Investments a.s. považuje učinění těchto kroků jakožto nezbytné za účelem uspokojení věřitelů společnosti Správa pohledávek OKD, a.s. a s cílem zvýšení bonity výše uvedených zažalovaných pohledávek. KGI zároveň projevila svůj zájem zúčastnit se tohoto výběrového řízení.

Současně společnost Krupa Global Investments a.s. vyzývá insolvenčního správce a společnost Správa pohledávek OKD, aby učinily veškeré možné kroky k zabezpečení majetku žalovaného dlužníka Zdeňka Bakaly a zabránili tak vyvedení jeho majetku mimo Českou republiku.

Existuje zde důvodné podezření, že majetek Zdeňka Bakaly může pocházet z trestné činnosti, kdy aktuálně probíhá vyšetřování podaných trestních oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, krácení daní, způsobení úpadku a dalších trestních činů. Majetkem Zdeňka Bakaly v České republice je například společnost Luxury Brand Management, prostřednictvím které ovládá luxusní butiky v Pařížské ulici, či společnost Economia. Dále do jeho vlastnictví spadá řada hodnotných nemovitostí, jejichž hodnota představuje majetek ve výši více než miliardy korun. Mezi nejhodnotnější z nich patří budova na Loretánském náměstí, která měla sloužit jako budoucí Knihovna Václava Havla, Bakalovo honosné sídlo v obci Modrava nebo právě areál Forum Karlín, který dle posledních informací Zdeněk Bakala aktuálně prodává. Dalším hodnotným majetkem, kterým Zdeněk Bakala disponuje, jsou rozsáhlé pozemky na Ostravsku.

Majitel společnosti Krupa Global Investments, Pavol Krúpa, se dlouhodobě angažuje v kauze zkrachovalé společnosti OKD, kdy soustavnou činností v zájmu společnosti OKD, jejích akcionářů, věřitelů, zaměstnanců i celého regionu směřuje kroky za účelem dosažení náhrady škody ve výši desítek miliard korun, kterou mohli svým neodborným konáním způsobit především členové představenstva a dozorčí rady společnosti OKD i její tehdejší mateřské společnosti NWR.

Společnost Krupa Global Investments, která se soustředí především na opportunity aktivity, aktivistické investice a využívání tržních příležitostí, navazuje na činnost Pavola Krúpy v rámci skupiny Arca Capital. Záměrem je oddělit opportunity byznys a aktivistický způsob investování od regulovaných a licencovaných aktivit skupiny Arca Capital.