22. 7. 2019

KGI vítá angažmá společnosti ČEZ ve společnosti EMH

Skupina Krupa Global Investments (KGI), jeden z největších českých akcionářů společnosti European Metals Holdings (EMH), reaguje na dnešní oznámení, že energetická skupina ČEZ prozkoumá možnosti těžby lithia v České republice a společnosti EMH, která má na těžbu přednostní právo, a poskytne firmě půjčku dva miliony eur.

„Aktivitu společnosti ČEZ vnímáme jakožto očekávaný vstup strategického investora, který jsme i my naší činností iniciovali. Angažovanost společnosti ČEZ ve společnosti EMH vítáme a jsme rádi, že si vedení společnosti ČEZ uvědomuje významné aktuální trendy v energetice a rozhodlo se pro jejich podporu. Skupina KGI jakožto aktivní minoritní akcionář společnosti EMH tuto aktivitu vnímá jakožto pozitivní impuls pro těžbu lithia na Cínovci a pro společnost ČEZ jde o příležitost, jak získat pozici pro tuto strategickou surovinu v regionu Evropy. Taktéž by touto spoluprací došlo k vyřešení určitého konsensu v požadavcích českého státu vzhledem ke kontrole nad celým procesem těžby a následného zpracování lithia na českém území“, komentuje aktuální vývoj majitel skupiny KGI, Pavol Krúpa.

Skupina KGI se dlouhodobě aktivně angažuje a činí kroky za účelem rozvoje a reálného uskutečnění projektu těžby a zpracování lithia na Cínovci. Aktivně jsme také iniciovali, aby byl subjekt provádějící těžbu lithia na Cínovci schopen efektivní komunikace se zástupci českého státu k dosažení úspěšného rozvoje a rychlého postupu na tomto projektu. Záměrem skupiny KGI je i nadále podpořit těžbu ve významných nalezištích lithia v České republice, jelikož okolní svět se v oboru lithia aktuálně velmi rychlým tempem posouvá kupředu. Aby byl projekt těžby a následného zpracování lithia na českém území rentabilní, je třeba projekt zrealizovat v horizontu přibližně 3 až maximálně 5 let.