21. 5. 2018

KGI se společně s americkým investorem Carlem Icahnem postaví proti privatizačnímu plánu AmTrust

Tisková zpráva

Společnost Krupa Global Investments, dříve známá jakožto skupina Arca Capital má v plánu vytvořit koalici s Carlem Icahnem a dalšími minoritními akcionáři, aby zabránili navrhované privatizaci společnosti.

Praha – Krupa Global Investments, jeden z největších akcionářů společnosti AmTrust Financial Services, Inc. (NASDAQ: AFSI), vlastnící podíl ve výši 2,4 %, se společně s Carlem Icahnem a dalšími minoritními akcionáři plánuje postavit proti navrhované privatizační transakci. Carl Icahn nedávno sdělil, že vlastní přes osmnáct milionů akcií společnosti, tedy podíl přibližně ve výši 9,4 %.

Krupa Global Investments dlouhodobě zastává názor, že AmTrust Financial Services je v zásadě silný podnik, a zpochybňovala odůvodnění jeho poklesu o více než 50 % od ledna 2017. Během těchto 15 měsíců se cena akcií propadla z více než 27 $ za akcii na méně než 13 $ za akcii, aniž by v podniku došlo k nějakým významným změnám. Zatímco držitelé kmenových akcií přišli o penzijní fondy a spořicí účty, CEO Barry Zyskind a jeho příbuzní se nyní snaží podnik privatizovat za cenu, kterou KGI považuje za absurdně nízkou.

KGI, která vlastní zhruba 2,4 % vydaných akcií společnosti AmTrust Financial, vede jménem minoritních investorů od března 2018, kdy byl privatizační plán oznámen, informační kampaň proti této transakci. Součástí kampaně bylo založení organizace ProtectAmTrustInvestors.org, jednání s příslušnými vlivnými subjekty, propagační aktivity a dokonce demonstrace nespokojených akcionářů a spojenců před sídlem společnosti AmTrust. Účelem této kampaně vždy bylo vytvořit silnou koalici proti uvedené privatizaci. Akcionáři v čele s KGI, která mnohokrát žádala vedení o dokumentaci, aby mohla posoudit, zda pokles ceny akcií mohl být způsoben záměrnou manipulací, kterou prosadil CEO Barry Zyskind, vyžadují transparentnost a reformu společnosti AmTrust.

„AmTrust Financial je v zásadě silná společnost, ale kroky pana Zyskinda a jeho spojenců ji znehodnotily. Ať již tyto kroky byly záměrné, či nikoli, vedly k významnému poklesu ceny akcií, který poškodil běžné investory, ale umožnil budoucí levný prodej společnosti témuž Barrymu Zyskindovi. Vedení AmTrust přinejmenším využilo nejisté situace společnosti a nepříznivých podmínek na trhu ve snaze levně privatizovat společnost AmTrust,“ uvedl Pavol Krúpa, předseda představenstva Krupa Global Investments.

Pavol Krúpa také uvítal zapojení Carla Icahna: „Carl Icahn je skvělým aktivistickým investorem, který dokáže odhalit špatné hospodaření a pochybné obchody. KGI je připravena spolupracovat s panem Icahnem v zájmu zastavení privatizačního plánu a uplatnění jeho osvědčených a správných metod k navýšení hodnoty akcií.“

Pavol Krúpa vnímá Krupa Global Investments jako zastánce práv malých investorů, a to jak ve společnosti AmTrust Financial, tak v rámci svých dalších projektů po celém světě. „Jednáme jménem minoritních investorů a budeme bojovat, abychom chránili jejich zájmy, když se domníváme, že kroky vedení uvedeným zájmům neslouží. Zkrátka kryjeme jim záda.“