1. 10. 2018

KGI se setkává v USA se státními regulátory pro pojišťovnictví, aby zabránila privatizační transakci AmTrust

Tisková zpráva

KGI varuje státní regulátory, že očekávaná transakce stažení akcií ohrožuje všechny pojistníky kvůli nedostatečnému dohledu a cílí svoji činnost tak, aby zabránila stažení akcí společnosti AmTrust. 

Arca Capital, jeden z největších akcionářů společnosti AmTrust Financial Services, Inc., se nyní pod záštitou společnosti KGI setkává v USA s hlavními státními regulátory pojišťoven, aby prezentovala kauzu očekávané privatizační transakce, která ohrozí pojistníky společnosti AmTrust kvůli nedostatku veřejného dohledu nad akcionáři.

Místní regulační orgány již dříve vyžadovaly vysvětlení po managementu společnosti AmTrust kvůli jeho kontroverznímu jednání.

Kalifornský komisař pro pojišťovnictví Dave Jones již několikrát prošetřoval a učinil kroky proti vedení společnosti AmTrust kvůli tomu, že nemá dostatečné rezervy na pokrytí aktivních pojistek. Dále komisař Jones vyjádřil obavy ohledně opatření společnosti AmTrust v souvislosti s dřívější fúzí s Tower Insurance, kde vedení společnosti převádělo ziskové pojistky do společností AmTrust a převádělo pojistné nároky do společnosti s názvem Castle Point, která se zdála být založena výslovně za účelem úpadku z důvodu vyhnout se výplatě pojistného. Tyto činnosti vedly k vážným důsledkům pro zákazníky Tower Point Insurance, kterým byly odmítnuty výplaty pojistného pod záminkou, že jejich pojišťovna je v platební neschopnosti, a pro daňové poplatníky, kteří museli zaplatit část těchto nákladů.

Oddělení finančních služeb ve státnu New Yorku také prošetřovalo kroky společnosti AmTrust při fúzi s Tower Insurance, protože bylo odepřeno plnění pojistníkům. Nedávná vyšetřovací zpráva WNBC New York z 29. června 2018 uvedla případ paní Eity Prussové, ženy, která byla sražena vozidlem, na které se vztahovala platná pojistná smlouva Active Tower. Po nehodě se škodou byla Paní Prussové odepřena dohodnutá výplata pojistného vedením společnosti AmTrust během fúze společnosti AmTrust s Tower Insurance, protože pojistka pro toto vozidlo byla převedena do zaniklé společnosti Castle Point. Toto odmítnutí výplaty pojistného se odehrálo i přes předchozí ujištění společnosti AmTrust, že AmTrust pokryje nesplacené závazky společnosti Tower.

V důsledku tohoto kontroverzního jednání vedení společnosti daňoví poplatníci v New Yorku a New Jersey museli zaplatit téměř 20 milionů dolarů na pokrytí těchto pojistných nároků (právní předpisy vyžadují, aby stát pokryl až 1 milion dolarů na jednu pojistku). Společnost KGI považuje tyto činnosti za součást schématu zavádějících prohlášení, porušených slibů a pochybných jednání rodiny Zyskind/Karfunkel ovládající společnost a odpovídá jejich snaze získat společnost AmTrust od veřejných akcionářů společnosti za neférovou cenu.

„Společnost AmTrust je v zásadě silnou společností, která se nemusí uchylovat k podvádění obětí nehod, aby dosáhla nominálního zvýšení zisku. Bohužel, rodina Zyskind/Karfunkel se nezastaví před ničím, co by je obohatilo na úkor svých investorů a svých pojistníků. Pokud bude povolena privatizace AmTrust, budou mít nad sebou ještě méně odpovědnosti a dohledu nad transakcemi, což umožní rodině Zyskind/Karfunkel snížit rezervy na výplaty pojistného a podvádět pojistníky ve velkém měřítku. Společnost KGI pohlíží na AmTrust jako na silnou firmu vlastněnou akcionáři, která může generovat výnosy pro akcionáře a poskytnout pojistníkům plnění, na které se mohou spolehnout v případě nešťastných událostí. Je jasné, že privatizace je špatná pro investory, pro makléře, pro daňové poplatníky a je špatná i pro pojistníky. Proto se setkáváme s regulátory, abychom na ně naléhali pro blaho všech zúčastněných, aby odmítli tuto transakci,” uvedl předseda KGI Pavol Krúpa.

Společnost Arca Capital, která vlastní přibližně 2,4 procenta vydaných akcií společnosti AmTrust, se nyní pod záštitou KGI aktivně zasazuje o zastavení transakce a pokud dojde k její realizaci, bude požadovat reálnou hodnotu pro investory. Společnost KGI přezkoumává a využívá všechny právní postupy, aby získala férovou cenu za svoje akcie AmTrust v případě, že transakce proběhne. Společnost KGI v této kauze zastupuje Carl Stine ze společnosti Wolf Popper LLP.  

KGI také zjišťuje, zda osoby spojené se Zyskind/Karfunkel byly zahrnuty v hlasování „menšinových akcionářů“ 21. června, kde se vyžadoval souhlas většiny minoritních akcionářů ke schválení transakce. Pokud se zjistí, že osoby spojené se Zyskind/Karfunkel hlasovaly jako minoritní akcionáři, celá věrohodnost hlasování z 21. června by mohla být zpochybněna.

Od ohlášení privatizační transakce, která byla oznámena v lednu roku 2018, společnost Arca Capital neúnavně bojovala za reálnou hodnotu akcií jménem všech investorů. Díky těmto snahám se Arca Capital podařilo vynutit dvě po sobě jdoucí zvýšení cen z původní nabídky 12,25 dolarů za akcii, čímž se pro akcionáře uvolnily dodatečné hodnoty ve výši stovek milionů dolarů. Společnost KGI nadále důsledně tvrdí, že výkupní cena 14,75 USD je absurdně nízká a má dlouhodobý cenovou perspektivu ve výši 25-35 USD za akcii.

„Krupa Global Investments bude vždy prosazovat, aby společnosti byly řízeny ve prospěch svých akcionářů za současného férového zacházení se zaměstnanci, dobře sloužily zákazníkům a působily jako řádní členové místní obce. V tomto smyslu není naše práce s AmTrust zdaleka dokončena,” dodal Krúpa.