27. 2. 2019

KGI podala k EK stížnost na společnosti Stone Point Capital a AmTrust

KGI tvrdí, že v souvislosti s privatizační transakcí společnosti AmTrust v roce 2018 došlo k porušení předpisů EU týkajících se obchodních praktik narušujících hospodářskou soutěž.

Krupa Global Investments (“KGI”), dříve významný akcionář společnosti AmTrust Financial Services, Inc. (“AmTrust”), podala stížnost proti společnosti Stone Point Capital (“Stone Point”) a společnosti AmTrust na Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž, v níž tvrdí, že společnosti AmTrust a Stone Point porušily článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie tím, že se dopustily porušení antitrustových pravidel. Společnost Stone Point Capital společně s rodinou Zyskind/Karfunkel vytvořila společnost Evergreen LP, která zakoupila a privatizovala AmTrust v roce 2018 v transakci, s níž společnost KGI zásadně nesouhlasila a byla přesvědčena, že je podezřelá. KGI tvrdí, že společnosti AmTrust a Stone Point se zřejmě předem angažovaly ve výše uvedené transakci v rozporu s legislativou EU.

Stížnost KGI se konkrétně zaměřuje na dvě zásadní údajná porušení článku 7 Nařízení č. 1/2003 výše uvedeného článku 101. První údajné porušení spočívá v tom, že společnosti AmTrust a Stone Point se angažovaly při koordinaci tržního chování společnosti AmTrust a pojišťoven kontrolovaných společností Stone Point Capital. Společnost KGI tvrdí, že toto chování zahrnuje dohodu o kolektivním bojkotování zákazníků společnosti AmTrust tím, že snižuje stabilitu pojistných produktů poskytovaných společností AmTrust. KGI dále tvrdí, že společnosti AmTrust a Stone Point se dohodly, že si nebudou navzájem konkurovat v určitých oblastech pojišťovnictví, čímž oslabí hospodářskou soutěž, což bude mít nepříznivý dopad na spotřebitele. Druhým údajným porušením je skutečnost, že společnosti AmTrust, Stone Point a pojišťovny ovládané společností Stone Point si mezi sebou vyměňovaly citlivé obchodní informace, což mělo opět negativní dopad na spotřebitele.

Společnosti Amtrust a Stone Point sídlí ve Spojených státech, ale vykazují významnou činnost v EU prostřednictvím dceřiných společností, a proto podle názoru KGI oba tyto podniky podléhají předpisům EU.

KGI uvádí řetězec událostí vedoucí k výsledné fúzi a privatizaci jako další důkaz o údajně tajně dohodnutých aktivitách AmTrust, Stone Point a pojišťoven ovládaných společností Stone Point. Dne 27. února 2017 společnost AmTrust překvapila mnoho investorů, když oznámila problémy s účetním výkaznictvím. Následně oznámila, že na účetní závěrky za roky 2014, 2015 a velkou část roku 2016 se již nelze spoléhat. V dubnu 2017 zveřejnil Wall Street Journal, že společnost AmTrust byla vyšetřována orgány SEC, FBI a New York Department of Financial Services. Cena akcií AmTrust klesla z 27,66 USD za akcii dne 27. února 2017 na 15,30 USD za akcii dne 11. dubna 2017. Společnost KGI je přesvědčena, že tento rychlý pokles akcií AmTrust, který šel až pod 10 dolarů za akcii koncem roku 2017, může být způsoben manipulací vedení společností AmTrust a Stone Point a rodinou Zyskind/Karfunkel s cílem uskutečnit výše uvedenou fúzi za nejnižší možnou cenu. Společnost KGI a její spřízněný subjekt Arca Capital úspěšně bojovaly proti Stone Point a rodině Zyskind/Karfunkel a vynutily si dvě po sobě jdoucí zvýšení cen z 12,25 USD na 13,50 USD a následně z 13,50 USD na 14,75 USD. KGI nicméně tvrdí, že 14,75 USD je u AmTrust daleko od reálné hodnoty, a že tato reálná hodnota přesahuje 20 USD za akcii.

KGI žádá Evropskou komisi, aby zahájila formální vyšetřování výše uvedených údajných porušení článku 101. Dále společnost KGI nedávno podala proti AmTrust stížnost u Delaware Chancery Court ve věci údajného porušení povinností správce. Pavol Krúpa, předseda představenstva společnosti Krupa Global Investments, uvedl následující komentář: “Společnosti AmTrust, Stone Point Capital a rodina Zyskind/Karfunkel nerespektovaly investory tím, že prosadily privatizační transakci s absurdně nízkou cenou a upřely tak minoritním akcionářům jejich hlasovací práva. Svými antikonkurenčními aktivitami, které vedly ke zvýšení cen a snížení kvality produktů, nerespektovaly své zákazníky. Nyní jsme přesvědčeni, že bezostyšně nerespektovaly Evropskou unii porušením zavedených antitrustových předpisů. Věříme, že úplné vyšetření ze strany evropských regulačních orgánů ukáže, že společnosti AmTrust, Stone Point a rodina Zyskind/Karfunkel nedodržely předpisy EU, a že následně budou přijata příslušná opatření.”