1. 3. 2019

KGI dvojnásobně zhodnotila svoji významnou investici v Diebold Nixdorf

KGI vyhodnotila investiční potenciál finančně retailové společnosti Diebold Nixdorf a v průběhu 2. poloviny loňského roku nakoupila významný akciový podíl v hodnotě stovek milionů korun. KGI se tak stala jedním z největších institucionálních akcionářů této společnosti, kdy svůj podíl drží prostřednictvím akcií a CFD. Na základě aktivistické iniciativy KGI došlo k výměně managementu a zefektivnění řízení společnosti Diebold Nixdorf. Po realizaci efektivních kroků a změn, ke kterým KGI vyzývala management, a následnému naplnění očekávaného pozitivního vývoje hodnota akcií této společnosti vystoupala o více než 80 %. Aktuální hodnota akcie Diebold Nixdorf činí 8.5 USD a investice KGI se zhodnotila téměř dvojnásobně. KGI po zveřejnění výsledků hospodaření Diebold Nixdorf (13.2.2019) očekává nadále pozitivní vývoj společnosti a drží svoji pozici.

Diebold Nixdorf vyrábí a spravuje ATM (bankomaty) a platební terminály po celém světě. Společnost se historicky potýkala s problémy způsobenými neefektivním řízením ze strany managementu, který zapříčinil zbytečné zadlužení firmy, což způsobilo pokles jejích akcií na absolutní dlouholeté minimum.

KGI proto iniciovala a vyzývala společnost ke změně managementu a efektivnějšímu řízení produktového portfolia. Na základě našeho tlaku na členy původního managementu došlo k výměně vedení v čele s Gerrardem Schmidem disponujícím významnými zkušenostmi v oblasti fintech, který následně představil ozdravný plán „Diebold Nixdorf Now Transformation Plan“. V rámci tohoto plánu byl prezentován způsob snížení nákladů s cílem ušetřit až 250 mil. USD do roku 2021. Velkou část úspor představuje záměr propuštění nepotřebných zaměstnanců, kdy společnost plánuje propustit 1600 pracovníků v průběhu několika následujících let.

Dalším problémem, jehož řešení jsme za účelem snížení nákladů taktéž iniciovali, je omezení různorodosti produktů ATM či platebních terminálů Diebold Nixdorf. Na základě našich podnětů společnost pracuje na zefektivnění produktů bankomatů. Zatímco ještě před několika lety vyráběla 100 různých druhů ATM, momentálně je to přibližně 40 typů a toto číslo je v plánu dále snížit na třetinu. S tím souvisí i zmiňované propouštění zaměstnanců, kteří provozovali servis produktů. Ten již nebude potřebný v takové míře, jako doposud.

Diebold Nixdorf plánuje odprodat 5-10 % celého byznysu, především non-core byznys, což dle KGI také pomůže k pozitivnímu cash flow a snížení dluhu společnosti. Minulý rok učinila společnost squeeze-out 10 % akcionářů v německé části Diebold Nixdorf AG, což jí umožní snížit náklady na zaměstnance a také výši dividend vyplácených těmto akcionářům. 13. února představila společnost Diebold Nixdorf výsledky za 4Q 2018 a celý loňský rok. „Výsledky jsou v souladu s naším očekáváním a management tímto potvrdil, že realizuje správné kroky k efektivnímu a pozitivnímu vývoji společnosti Diebold Nixdorf, jelikož byly překonány očekávání ve výši tržeb 5.7 % a v provozním zisku EBITDA o 34 % na roční bázi. Důvěřujeme managementu společnosti, vidíme potenciál dalšího růstu a naši významnou pozici budeme držet i nadále,“ uvedl Pavol Krúpa, předseda představenstva společnosti KGI. Vedení se zároveň zavázalo, že ušetří do roku 2021 namísto původně předpokládaných 250 mil. USD až 400 mil. USD a použije tyto prostředky ke snížení dluhu na úroveň 3x EBITDA. Společnost očekává v roce 2019 pozitivní výhled provozního zisku EBITDA na úrovni 380 – 420 mil. USD a pozitivní cashflow.