11. 3. 2019

KGI adresovala otevřený dopis vedení společnosti Hrvatski Telekom

Majoritní vlastník společnosti Hrvatski Telekom, společnost Deutsche Telekom, dlouhodobě uplatňuje v řízení společnosti Hrvatski Telekom nestandardní finanční operace, které vedou k účelovému snižování hodnoty společnosti a k významnému poškozování zájmů minoritních akcionářů. Společnost Krupa Global Investments (KGI) proto vyzývá v otevřeném dopise management společnosti Hrvatski Telekom a současně vedení Deutsche Telekom k transparentnosti finančních toků a k zamezení účelového vyvádění financí ze společnosti Hrvatski Telekom. KGI zároveň iniciuje akcionáře společnosti k aktivnímu řešení nestandardních činností managementu. Společnosti skupiny KGI disponují významným podílem a patří mezi deset největších akcionářů společnosti Hrvatski Telekom.

Společnost Deutsche Telekom, vlastnící majoritní podíl společnosti Hrvatski Telekom (51 %), prostřednictvím svého vedení a zástupce ve správní radě Hrvatski Telekom dlouhodobě snižuje hodnotu společnosti Hrvatski Telekom. Hrvatski Telekom je jedinou telekomunikační společností v regionu, která má čistou hotovostní pozici, tedy nevyužívá žádné dluhové financování. Děje se tak v podmínkách rekordně nízkých úrokových sazeb a pod tlakem majoritního akcionáře Deutsche Telekom, který kladnou hotovostní pozici využívá jako zdroj levného financování pro své projekty s netransparentní majetkovou strukturou a ke zlepšení konsolidovaných ukazatelů zadluženosti skupiny Deutsche Telekom. Dle údajů z poslední výroční zprávy společnosti za rok 2017 byla společnost Hrvatski Telekom nucena koncem roku 2016 nakoupit korporátní dluhopisy Deutsche Telekom International Finance B.V. registrované v Maastrichtu v objemu EUR 125mn a s výnosem pouhých 0,024 % p.a. v době, kdy se výnos chorvatských vládních dluhopisů, navíc bez FX rizika, pohyboval na úrovni 3 % p.a.

KGI považuje za velmi nestandardní, že společnost Deutsche Telekom využívá způsoby, jak poškodit menšinové akcionáře a jak se vyhnout řádné daňové povinnosti v zemi, kde aktivně působí, má zde nastaveny velice nadstandartní podmínky fungování a dlouhodobě zde generuje velice silné zisky. Možnost daňové optimalizace oznámená chorvatskou vládou v roce 2013 vedla ke snížení dividendy na polovinu, což mělo za následek prudký propad ceny akcie společnosti Hrvatski Telekom spolu s výrazným snížením hodnoty pro minoritní akcionáře. Přestože program daňové optimalizace skončil v roce 2017, management Hrvatski Telekom nenavrhl zvýšení dividendy na původní úroveň a Deutsche Telekom z pozice majoritního akcionáře nečiní žádné kroky v zájmu všech akcionářů a nadále nutí Hrvatski Telekom držet výrazné přebytky hotovosti na své bilanci. Jen ke konci 2018 byla hotovost na účtech společnosti Hrvatski Telekom v objemu více než HRK 3mld., což odpovídalo 24 % tržní kapitalizace společnosti. Ještě více nestandartní je absolutní absence dluhového financování v době rekordně nízkých úrokových sazeb. Je přitom základní poučkou, že využití dluhové formy financování snižuje vážené náklady na kapitál, optimalizuje kapitálovou strukturu společnosti a zvyšuje tak její hodnotu pro akcionáře. Podle kalkulací KGI by Hrvatski Telekom mohla zvýšit dividendu na úroveň HRK 20 a na této úrovni ji držet po dobu nejméně deseti let, aby tak za deset let postupně dosáhla zadluženosti rovné průměru sektoru (čistý dluh/EBITDA 1,8x).

KGI proto adresovala dne 11.3.2019 managementu společnosti Hrvatski Telekom a zároveň vedoucím členům orgánů společnosti Deutsche Telekom otevřený dopis, v němž vyzývá k zastavení těchto nestandardních operací. „Požadujeme, aby vedení společnosti Hrvatski Telekom učinilo kroky vedoucí k transparentnosti finančních toků a zastavilo účelové vyvádění financí a snižování hodnoty společnosti. Vyzýváme management Deutsche Telekom, majoritního vlastníka Hrvatski Telekom, aby konal transparentně a řádným způsobem v zájmu všech akcionářů společnosti. V takovém případě vidíme až dvojnásobný potenciál růstu hodnoty společnosti,“ uvádí Pavol Krúpa, předseda představenstva společnosti KGI.

Zároveň KGI ve stejném termínu adresovala otevřený dopis akcionářům společnosti Hrvatski Telekom, ve kterém upozorňuje na netransparentní činnosti managementu a vyzývá k aktivnímu jednání a otevření otázky řešení těchto poškozujících činností na valné hromadě společnosti Hrvatski Telekom dne 6.5.2019.

KGI je připravena učinit kroky k zastavení těchto nevýhodných finančních operací managementu a zastavení upřednostňování financování společnosti Deutsche Telekom namísto vyplácení dividend společnosti Hrvatski Telekom. Jsme připraveni oslovit zástupce chorvatské vlády, které je třeba upozornit na činnosti managementu vedoucí ke snaze vyhnout se povinnosti placení daní. Znepokojující je zde také fakt, že jedním z hlavních akcionářů Hrvatski Telekom je Fond válečných veteránů (War Veteran`s Fund), a celý případ má proto velmi silné sociální pozadí. KGI plánuje směřovat podněty k prošetření i k příslušným regulátorům a dalším institucím.

V případě, kdy dojde k zamezení konání těchto netransparentních účelových finančních operací, vidí KGI ve společnosti Hrvatski Telekom velký potenciál růstu k hodnotě HRK 300 – 350 na akcii, a to i vzhledem k potvrzení výsledků společnosti za rok 2018. Naše skupina je jedním z deseti největších akcionářů společnosti Hrvatski Telekom s pozicí v hodnotě stovek milionů korun. Svůj podíl drží prostřednictvím akcií a CFD.

Znění otevřeného dopisu najdete zde.