4. 9. 2018

Otevřený dopis členům představenstva a akcionářům společnosti Kraft Heinz

Open Letters

Krupa Global Investments požaduje zvýšení hodnoty společnosti Kraft Heinz a vyzývá největší akcionáře, společnosti Berkshire Hathaway a 3G Capital, aby začaly konat

Krupa Global Investments pořádá demonstrace před sídlem společnosti Berkshire Hathaway v Omaze a sídlem společnosti 3G Capital v New Yorku, kdy cílem je upozornit na špatnou výkonnost společnosti Kraft Heinz a žádá podniknutí okamžitých kroků.

Krupa Global Investments („KGI“), jeden z největších institucionálních akcionářů The Kraft Heinz Company, uspořádala tento týden před sídlem společnosti Berkshire Hathaway amerického investora Warrena Buffetta v Omaze a před sídlem společnosti 3G Capital v New Yorku demonstrace znepokojených akcionářů a dalších stran, aby dva největší akcionáře společnosti Kraft Heinz upozornila, že investoři si zaslouží vyšší hodnotu společnosti. KGI v současné době vlastní akcie Kraft Heinz v hodnotě přibližně 100 milionů USD.

KGI tvrdí, že společnost 3G Capital, která Kraft Heinz aktuálně řídí a vlastní přibližně 22 % společnosti, nepřiměřeně osekala náklady na úkor podílu na trhu, přičemž neprováděla strategické akvizice, které by společnosti umožnily adaptovat se na změny spotřebitelského chování. KGI dále tvrdí, že skutečnost, že Warren Buffett nehraje v Kraft Heinz aktivní úlohu, včetně jeho rozhodnutí odstoupit z představenstva společnosti, k němuž došlo dříve v tomto roce, ještě více blokovala růst hodnoty akcií společnosti a odrazovala investory. Buffett prostřednictvím společnosti Berkshire Hathaway vlastní přes 25% podíl ve společnosti Kraft Heinz. Akcie Kraft Heinz poklesly od první veřejné nabídky akcií společnosti (IPO) v roce 2015 přibližně o 30 %.

„Berkshire Hathaway i 3G Capital jsou uznávány po celém světě, avšak společnost Kraft Heinz, jednu ze svých největších investic, nechávají rok za rokem klesat na hodnotě. Skutečnost, že zaměstnanci Kraft Heinz přicházejí o práci a investoři přicházejí o své důchodové úspory, by měla být budíčkem pro Berkshire Hathaway i pro 3G Capital s tím, že je třeba okamžitě zasáhnout. Namísto toho 3G Capital snížila svůj podíl a Buffett opustil představenstvo. Zaměstnanci i investoři potřebují, aby obě tyto společnosti začaly konat a podnikly nezbytné kroky ke zvýšení hodnoty pro vlastníky a zachování této ikonické značky pro budoucí generace,“ uvedl Pavol Krúpa, předseda představenstva Krupa Global Investments.

KGI žádá, aby Berkshire Hathaway i 3G Capital a další investoři posílili své podíly, a vložili tak do společnosti Kraft Heinz další kapitál. KGI dále věří, že Kraft Heinz musí učinit strategické kroky, například získat společnosti produkující populární předem připravené pokrmy a společnosti zabývající se zdravými potravinami, které jsou vysokomaržové a jsou více v souladu s moderními spotřebitelskými trendy.  Dále KGI žádá management o zřízení programu zpětného odkoupení vlastních akcií, který investorům doloží, že nízká cena akcií Kraft Heinz z nich jasně činí cennou investici.  KGI nastínila další detaily svých návrhů v otevřeném dopise určeném členům představenstva a dalším akcionářům. Dopis naleznete zde.

KGI přímo kontaktuje obě strany a další významné investory a management, aby společně prodiskutovali další podrobnosti a nastínili plán k úspěchu společnosti Kraft Heinz. Krupa Global Investments je známa svým aktivistickým přístupem při prosazování nezbytných reforem ve společnostech, které jsou v zásadě silné. Pavol Krúpa, předseda představenstva Krupa Global
Investments, je znám pro svou neochvějnou podporu obyčejných investorů, přičemž svůj majetek si vydobyl bojem za dobrou správu a řízení podniků ve střední a východní Evropě. „Naší filozofií je získat podstatné podíly ve v zásadě silných společnostech a kampaní dosáhnout nezbytných reforem. Jakmile zahájíme kampaň, nikdy neustoupíme, protože skutečných reforem a změny lze dosáhnout jen díky neochvějnému úsilí. Díky tomuto pevnému postoji jsme rok po roce dosahovali velké návratnosti a zároveň jsme investorům pomáhali dosáhnout díky našim krokům zisku v miliardách dolarů,“ uvedl Krúpa.