16. 1. 2019

KGI v článku na Seeking Alpha uvádí bližší důvody pro ocenění Kraft Heinz na 80 USD za akcii

Tisková zpráva

Středoevropská investiční společnost, která dříve nesla název Arca Capital, uvedla podrobné důvody pro ocenění 80 USD za akcii v rámci aktivistické kampaně za odkup ze strany společnosti Berkshire Hathaway

Společnost Krupa Global Investments („KGI“), která patří k největším institucionálním akcionářům společnosti Kraft Heinz, zveřejnila podrobné stanovisko na investorském portálu Seeking Alpha, kde blíže osvětluje své důvody pro ocenění akcií Kraft Heinz na 80 USD za kus. Tento článek naleznete zde: https://seekingalpha.com/article/4233295-kraft-heinz-top-undervalued-play-2019

https://seekingalpha.com/article/4233295-kraft-heinz-top-undervalued-play-2019

V článku společnost Krupa Global Investments uvádí, že společnost Kraft Heinz je nyní podle různých metrik založených na ziskových multiplikátorech pod obdobnými společnostmi, jako je např. Mondelez nebo Campbell’s Soup – což ukazuje na výrazný růstový potenciál. Společnost KHC např. odhaduje poměr ceny a zisku na rok 2020 ve výši 12,7 a to je o mnoho níže, než medián srovnatelných firem, který má hodnotu 14,6.

Společnost KGI dále poukazuje na úspory ve výši 1,7 mld. USD, realizované integrací programu redukce nákladů v turbulentní době po fúzi společností Kraft a Heinz. Dosahovat úspor nákladů z vedlejších činností společnosti rovněž pomáhá prodej některých mezinárodních divizí, např. kanadských přírodních sýrů nebo různých indických značek.

Společnost KGI rovněž zdůraznila, že společnost Kraft Heinz si zjevně vzala k srdci některá její doporučení, když minulý měsíc oznámila, že za 200 mil. USD koupí „bioznačku“ Primal Nutrition, která se zaměřuje na organické „paleo“ snacky, dresingy a dochucovadla a proteinové tyčinky a proteinové prášky. V otevřeném dopisu zaslaném v září 2018 společnost KGI požadovala, aby společnost Kraft Heinz prováděla právě tyto akvizice – malé akvizice společností se silnými značkami, které se opírají o nové spotřebitelské trendy. Společnost KGI je přesvědčena, že podobné akvizice umožňují společnosti Kraft Heinz expandovat její tržní podíl a zároveň snižovat náklady nabývané společnosti její integrací do globální distribuční sítě společnosti Kraft Heinz. Zářijový dopis naleznete zde: http://www.krupainvestments.com/content/uploads/2018/09/kgikgi-releases-open-letter-to-kraft-heinz-board-members-and-shareholders4-9-2018.pdf

http://www.krupainvestments.com/content/uploads/2018/09/kgikgi-releases-open-letter-to-kraft-heinz-board-members-and-shareholders4-9-2018.pdf

Společnost KGI je pevně přesvědčena, že marketingová síla společnosti Kraft Heinz v USA i na zahraničních trzích umožní společnosti zvětšovat tržní podíl, což v kombinaci s programy managementu na snižování nákladů umožní výrazně zvýšit hodnotu pro akcionáře.

Ve svém článku se společnost KGI odvolává na analýzu výhledu pro americké výrobce a maloobchodní prodejce potravin JP Morgan US Food Producers and Retailers 2019 Outlook, kde o společnosti Kraft Heinz hovoří jako o „overweight“, tedy nadvážené, přestože srovnatelné firmy, jako např. General Mills nebo Kellogg’s, považuje za „neutral“, čili neutrální. A konečně zde cituje článek Daniela Thurechta na portálu Seeking Alpha z listopadu 2018, který se rovněž vyslovuje pro ocenění akcií na 80 USD za kus. Tento článek naleznete zde: https://seekingalpha.com/article/4223484-kraft-heinz-shares-really-worth-80

https://seekingalpha.com/article/4223484-kraft-heinz-shares-really-worth-80

Společnost Krupa Global Investments uvedla důvody, proč by tyto pozitivní faktory měly ukazovat na skutečnost, že 80 USD za jednu akcii je férové ocenění společnosti Kraft Heinz a že společnosti Kraft Heinz nejvíce prospěje odkup ze strany společnosti Berkshire Hathaway právě za cenu 80 USD za akcii. Společnost KGI tvrdí, že tím akcionáři získají možnost kompenzovat ztrátu ze svých investic a Berkshire Hathaway současně bude moci využít značný růstový potenciál při absenci tržních tlaků.

„Společnosti Kraft Heinz bezvýhradně důvěřujeme a jsme přesvědčeni, že ji čeká zářná budoucnost bez ohledu na to, zda bude společností veřejnou či soukromou. Budeme pokračovat v kampani podporující odkup za cenu 80 USD za jednu akcii ze strany společnosti Berkshire Hathaway, neboť se domníváme, že se jedná o férovou cenu, která investory dostatečně kompenzuje a dovolí Warrenu Buffettovi přinést do firmy ještě větší a rychlejší růst,“ uvedl předseda představenstva společnosti Krupa Global Investments Pavol Krúpa. Společnost Krupa Global Investments nadále z důvodu navrhovaného odkupu organizuje demonstrace, využívá billboardy a realizuje rozsáhlejší PR kampaň. V rámci kampaně zakoupila společnost Krupa Global Investments práva k akci National Shareholders Day, tj. Národnímu dni akcionářů, a uspořádala demonstraci u sídla americké Komise pro cenné papíry v New Yorku a u sídla společnosti 3G Capital, aby tak podpořila navrhovaný odkup.