28. 12. 2018

KGI se postavila proti účasti Kraft Heinz v aukci Campbell’s Soup

Tisková zpráva

Středoevropská investiční firma, dříve známá jako Arca Capital, popisuje aktiva Campbell’s Soup jako „těžkopádná”, a trvá na tom, aby se vedení soustředilo na práci při vyjednání odprodeje pro společnost Berkshire Hathaway za cenu 80 USD/akcii.

PRAHA, 28. prosince 2018—Firma Krupa Global Investments („KGI”), jeden z největších akcionářů společnosti Kraft Heinz, vyjádřila svůj odpor proti účasti Kraft Heinz v aukci na mezinárodní část podnikatelských aktivit společnosti Campbell’s Soup, a pokud tato transakce bude pokračovat, slibuje proxy boj. Podle nedávné zprávy CNBC z 24. prosince 2018 se očekává, že aukční cena dotyčných aktiv by měla činit téměř 3 miliardy USD.

„Tento aukční proces může být skvělý pro Dan Loeb a Campbell’s Soup, ale pro společnost Kraft Heinz a její akcionáře není žádným přínosem. Campbell’s Soup prodává svá mezinárodní aktiva, protože odčerpávají zisk této společnosti. Proč by Kraft Heinz měl převzít takové nepohodlné aktivum? Jsme důrazně proti účasti společnosti Kraft Heinz v této aukci, a pokud to bude nutné, zorganizujeme proti ní silnou kampaň,” uvedl Pavol Krupa, předseda představenstva Krupa Global Investments.

Pan Krupa dodal, že má obavy z načasování a transparentnosti vyjednávacího procesu.

„Je znepokojující, že – jak se zdá – tento proces vyjednávání probíhá během svátků, když analytici, investoři a lidé ze sdělovacích prostředků žijí se svými rodinami, a proto je méně pravděpodobné, že budou upozorňovat na činnosti vedení.”

Společnost KGI si nadále udržuje svůj postoj, že management by se měl zabývat vyjednáváním s Warrenem Buffettem a Berkshire Hathaway o odkoupení akcií za 80 USD/akcii. Od září společnost KGI intenzivně obhajovala toto odkoupení, o němž uvedla, že by umožnilo investorům pokrýt jejich ztráty od první veřejné nabídky v roce 2015 a panu Buffettovi pak realizovat dlouhodobé výnosy z investic do společnosti. V listopadu zveřejnila společnost KGI otevřený dopis akcionářům Kraft Heinz a členům představenstva, v němž nastínila důvody, proč podporuje odkoupení. Tento dopis a další informace naleznete na webové adrese www.KrupaInvestments.com.

Společnost KGI se spojila s Berkshire Hathaway a jejím představenstvem, společností 3G Capital, jakož i s investory a členy představenstva Kraft Heinz s cílem posunout tuto věc dále. Společnost KGI v současné době organizuje demonstrace v Omaze a v New Yorku, a to i v době svátků, aby tak podpořila odkoupení Warrenem Buffettem a Wall Street za cenu 80 USD/akcii.  „Naléhavě vyzýváme management společnosti Kraft Heinz, aby začal pracovat pro akcionáře a vyhnul se dohodě, která by učinila Dan Loeb a Campbell’s Soup ještě bohatší, zatímco obyčejní akcionáři Kraft Heinz by zchudli. Jsme připraveni spolupracovat s managementem, abychom vytvořili pro akcionáře miliardové hodnoty tím, že vyjednáme s Warrenem Buffettem o spravedlivé odkoupení, které bude přínosné pro všechny klíčové zúčastněné strany.”