18. 12. 2018

KGI rozporuje analýzu Societe Generale společnosti Kraft Heinz

Tisková zpráva

Středoevropská investiční společnost, dříve známá jako Arca Capital, vydala podrobný rozbor, v němž uvedla vážné nedostatky v analýze Societe Generale (“SocGen”) společnosti Kraft Heinz a znovu deklaruje své přesvědčení, že Berkshire Hathaway vykoupí tuto společnost za cenu 80 USD/ akcii.

PRAHA, 18. prosince 2018 — Krupa Global Investments (“KGI”), jeden z největších institucionálních akcionářů společnosti Kraft Heinz, reaguje energicky na nedávnou zprávu zveřejněnou kontroverzní francouzskou společností poskytující finanční služby, Societe Generale, v níž SocGen uvedla cílovou cenu za nadnárodní potravinový konglomerát ve výši 45 USD/akcii. V detailní odpovědi zveřejněné na internetových stránkách společnosti Krupa Global Investments se KGI zaměřuje na metodiku, podle níž společnost SocGen došla ke svému ocenění. KGI požaduje od společnosti SocGen úplné odvolání tohoto ocenění, jakož i řádnou omluvu akcionářům společnosti Kraft Heinz.

KGI konkrétně tvrdí, že společnost SocGen používá nesprávný přístup k modelu diskontovaných peněžních toků (“DCF”) při ocenění společnosti Kraft Heinz. KGI se domnívá, že společnost SocGen používala u modelu DCF “přístup typu entity”, který se vypočítává pomocí metody Free Cash Flow to Firm (“FCFF”). Využili vážené průměrné náklady na kapitál (“WACC”) jako diskontní sazbu volného peněžního toku, což je typický příznak použití metody typu Entity. Přístup typu Entity vychází z výpočtu volného peněžního toku, který je k dispozici jak pro vlastníky, tak pro věřitele. Obecně platí, že úroky jsou příjmy pro věřitele. Proto by měly být zahrnuty do výpočtu FCFF.

Společnost KGI se pokusila doložit analýzu SocGen pomocí jedné z několika rovnic pro stanovení FCFF, z nichž nejběžnější je následující.

FCFF = čistý příjem + nehotovostní poplatky + úrok x (1 – daňová sazba) – dlouhodobé investice do pracovního kapitálu

Je důležité poznamenat, že peněžní tok NENÍ snížen o částku čistého úroku v žádném z těchto vzorců. Další analýzy jsou uvedeny zde: http://www.krupainvestments.com/content/uploads/2018/12/kgi_proc-zprava-spolecnosti-societe-generale-o-oceneni-spolecnosti-kraft-heinz-podhodnocuje-spolecnost-na-zaklade-chybne-analyzy_18-12-2018.pdf

Analýza SocGen jej nicméně odečetla od peněžního toku. Pokud by byl čistý úrok přičten k FCFF, byla by implicitní hodnota přibližně 60 USD za akcii a nikoliv 42 USD, což jej jejich výsledek. Společnost KGI je pevně přesvědčena, že to je nesprávný výpočet. Proto podle názoru společnosti KGI tento předmětný výpočet nespravedlivě ovlivnil implicitní hodnotu akcií KHC.

“Společnost Societe Generale by neměla hrát hry s investicemi lidí tím, že umožní distribuovat špatně prozkoumanou a chybnou analýzu. Societe Generale působila velmi dlouho bez ohledu na řádné postupy, což bylo doloženo nedávným vypořádáním s americkými úřady ve výši 1,4 miliardy USD za porušování pravidel pro sankce a praní špinavých peněz. Je nejvyšší čas, aby změnili svůj přístup a začali dodržovat obecně uznávané standardy pro velké finanční instituce zveřejňující analýzy, o nichž vědí, že budou mít dopad na cenu akcií. Požaduje úplné stažení a omluvu,” uvedl Pavol Krupa, předseda představenstva Krupa Global Investments.

Společnost Krupa Global Investments pokračuje i nadále v silné kampani ve prospěch odkoupení za 80 USD/akcii od veřejných investorů společnostmi Warrena Buffetta a Berkshire Hathaway. KGI cituje poslední zprávu Daniela Thurechta ze společnosti Seeking Alpha podporující ohodnocení KGI ve výši 80 USD/akcii zveřejněnou 20. listopadu 2018, a příspěvek Laurena Hirsche z CNBC z 27. října 2018 podtrhující výhody privatizace velkých spotřebitelských společností.

“Nevěříme, že Warren Buffett chce pošpinit svoji kariéru nepříjemnostmi vyplývajícími ze skutečnosti, že investoři Kraft Heinz přijdou o 40 procent svých investic v porovnání s cenami roku 2015. S vedením firmy Kraft Heinz, společností 3G Capital a Berkshire Hathaway spolupracujeme, abychom našli konstruktivní řešení, které bude prospěšné pro společnosti Berkshire Hathaway, 3G, akcionáře společnosti Kraft Heinz a značku Kraft Heinz. Domníváme se, že takové řešení je možné a neustaneme, dokud ho nebude dosaženo, “dodal Krupa.